Contact us

#bersamamenjanaekonomi #penjana #kerajaanprihatin

penjana@treasury.gov.my
03 8882 4666
Ministry of Finance
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
Presint 2, 62592 WP PUTRAJAYA.